image alt

سوالات متداول

پس از اتمام اشتراک به فاکتورهایم دسترسی دارم؟

بله تمامی امکانات ویرایش، تایید، و تغییر وضعیت برای فاکتورهای قبلی پس از اتمام اشتراک نیز فراهم است.

صرفا قادر به ساخت فاکتور جدید نخواهیدبود.

اگر فیش پرداخت مشتری اشتباه و یا نامعتبر بود، چه کار کنم؟

پس از تکمیل فاکتور توسط مشتری، اطلاعات گیرنده و فیش پرداخت را با دقت بررسی کنید. اگر اشتباهی در آن وجود داشت، گزینه‌ی رد را انتخاب کنید وسپس از بین سه گزینه‌ی موجود یکی را انتخاب کنید:

  1. با مشتری تماس بگیرید تا اطلاعات را ویرایش کند.
  2. خودتان اطلاعات را ویرایش کنید.
  3. فاکتور را منقضی کنید.

سود نهایی چگونه محاسبه‌ میشود؟

سود هر محصول به وسیله‌ی قیمت خرید محاسبه می‌شود. 

پس اگر قیمت خرید را وارد نکنید و یا ۰ وارد کنید، کل قیمت آن محصول به عنوان سود حساب می‌شود.

لازم است در هنگام وارد کردن قیمت خرید دقت لازم را به عمل آورید تا در محاسبه‌ی سود نهایی در حسابداری، با خطایی مواجه نشوید.

آیا چند نفر می‌توانند از یک حساب‌کاربری استفاده کنند؟

اگر شما به آنها اجازه دهید( یعنی اطلاعات ورود به حساب‌کاربریتان را در اختیار آنها قرار دهید)،‌بله.

توجه کنید که با ورود به حساب کاربری شما، تمام اختیارات شما را خواهند داشت.